Silver Fox Music Club®

Klubben for musikkinteresserte på tvers av musikkstiler og alder

Torsdag 22.10.2020 på Brygga Live

Retrio kl. 20:00 - 21:00

Jam kl 21:00 - 22:00

Mer info kommer etterhvert ....

Tilbake til lista

Klipp fra bildearkivet: