Silver Fox Music Club®

Klubben for musikkinteresserte på tvers av musikkstiler og alder

Silver Fox Music Club


Klubben ble startet i Molde 1. november 2004 av Per Hammervoll og er en ideell klubb for musikkinteresserte/ musikere/sangere/låtskrivere ....., uansett bakgrunn og hvor de måtte komme fra. Første arrangement ble gjennomført onsdag 10. november 2004 kl. 19:30. Vi på facebook og arrangementene våre annonseres i tillegg på Det Skjer Kalenderen.

Arrangementsdag: Torsdag - I utgangspunktet hver 14. dag (oddetallsuker) fra kl. 2000 - kl. 2200. Aldersgrense 20 år.

Sted: Brygga Live, Hamnegata i Molde

Gratis inngang/bandtips. De som opptrer, vil ikke få betaling ut over det som kommer inn i "Band Tips-bøtta".

Brygga live besørger lys og bistår med trommesett, keyboard, gitarforsterkere, bass, bassforsterker, PA med 4 monitorer. Andre instrument må tas med. Vi har lydmann på alle arrangementene våre. Ta kontakt med vår lydmann Henry Haugen på 4Sound dersom du har spørsmål om utstyret eller tid for lydprøve.

Her blir det ingen dans, men musikk framført av de som har lyst etter en på forhånd oppsatt spilleplan. Hvis interessen er stor nok, blir enkelte kvelder såkalte "writer's evening", d.v.s. bare originalstoff vil bli fremført.

Den siste timen er alltid avsatt til jam.

Klipp fra bildearkivet: