;

Torsdag 09.06.2005 Wibeke Oshaug. Leiv Prestvik; Kjell Inge Ugelvik, Magne Ivar Mordal, Bjørn Johannessen

Denne torsdagen ble det visepreget musikk med Wibeke Oshaug, Leiv Prestvik, Kjell Inge Ugelvik, Magne Ivar Mordal og Bjørn Johannesen.

De som har vært med fra begynnelsen vil kanskje huske denne gjengen fra et av arrangementene i november.

Repertoaret bestod delvis av mindre kjent stoff av Hans Rotmo, samt noen viser fra visegruppa "Kapp Klara", som Wibeke og Leiv spilte med på 80-90-tallet.

Alle foto: © Liv Karin Lange Alle foto: Liv Karin Lange
Kjell Inge Ugelvik, Magne Ivar Mordal, Wibeke Oshaug og Bjørn Johannessen
Kjell Inge Ugelvik, Magne Ivar Mordal, Wibeke Oshaug og Bjørn Johannessen
Magne Ivar, Bjørn, Wibeke og Leiv Prestvik
Magne Ivar, Bjørn, Wibeke og Leiv Prestvik
Kjell Inge, Magne Ivar, Wibeke, Bjørn, og Leiv
Kjell Inge, Magne Ivar, Wibeke, Bjørn, og Leiv
Bjørn
Bjørn
Bjørn
Bjørn
Kjell Inge
Kjell Inge
Leiv
Leiv
Leiv
Leiv
Leiv
Leiv
Magne Ivar
Magne Ivar
Magne Ivar
Magne Ivar
Wibeke
Wibeke
Wibeke
Wibeke
Wibeke og Leiv
Wibeke og Leiv

Jam

Ikke mange bilder fra jam denne gang, men litt ble det da.

Alle foto: © Liv Karin Lange
Rune Oshaug og "Tolle" Vaksvik
Rune Oshaug og "Tolle" Vaksvik
Rune og "Tolle"
Rune og "Tolle"
Rune
Rune
"Tolle"
"Tolle"
Publikum 09.06.05
Publikum 09.06.05
Publikum 09.06.05
Publikum 09.06.05